En aquesta ocasió us volem parlar de la situació de l’aigua a Banyeres.

El servei de subministrament d’aigua potable nosaltres el veiem com el servei més essencial que ha de prestar un ajuntament. I s’ha de prestar en òptimes condicions, garantint el subministrament constant, una bona qualitat de l’aigua, i un preu just per als consumidors.

 

De quina situació venim?

L’any 2011 es va posar en funcionament el nou dipòsit d’aigua i la connexió de la xarxa de Banyeres amb Casa Roja i Priorat. Dues inversions importants que van permetre, juntament amb la portada d’aigua del Consorci d’Aigües de Tarragona, millorar substancialment la prestació d’aquest servei a tots els nuclis del municipi.

Però el cert és que la infraestructura necessària per prestar aquest servei es trobava força obsoleta. Canonades molt antigues, amb fuites constants, gran nombre de comptadors que no funcionaven… No es disposava ni tan sols d’un plànol de la xarxa d’aigua municipal.

I el més greu de tot és que es va detectar en aquell moment que l’efectivitat de la xarxa d’aigua era només d’un 30%.  És a dir que el 70% de l’aigua que sortia del dipòsit municipal no passava per cap comptador i per tant no es cobrava. Com a referència us direm que la proporció habitual i recomanada per l’ACA és just la inversa un 70% d’efectivitat i un 30% de pèrdues.

 

Que va fer el govern anterior? 

Davant d’aquesta realitat tan desfavorable el govern anterior va prendre mesures per revertir aquesta situació. Es van canviar centenars de comptadors obsolets, es van posar precintes per evitar manipulació de comptadors, es van posar comptadors sectorials per detectar fuites i consums excessius, es va elaborar un plànol exhaustiu de la xarxa d’aigua de tot el municipi.

Amb aquestes mesures es va millorar l’efectivitat de la xarxa passant del 30% a un 45% en quatre anys. Però encara quedava molt per millorar.

Potser la decisió més important de cara al futur va ser elaborar un Pla Director de l’Aigua. Un document que recull l’estat de la infraestructura actual, i preveu les actuacions a fer per corregir les deficiències de la xarxa, contemplant la previsió de creixement futur del municipi. Aquest pla sol tenir una vigència llarga i anualment ens van fent revisions i modificacions per tal de no perdre la realitat de vista.

Malauradament aquest Pla Director de l’Aigua no es va poder aprovar durant aquell mandat perquè com a resultat de les eleccions del 2015 hi va haver un canvi de govern i varen deixar aquest tema oblidat.

 

Que ha fet el govern actual?

El govern del BNY, entrant l’any 2015 no va aprovar el Pla Director i el va deixar en un calaix, tot i les peticions fetes perquè s’aprovés i es comencessin a fer actuacions per millorar la xarxa d’aigua. Sis anys han hagut de passar perquè a principis del 2021 es decideixin a encarregar un informe per revisar el Pla Director, però de moment ni s’aprova el Pla Director, ni es modifica.

I mentrestant el dèficit en l’efectivitat de la xarxa d’aigua segueix sense millorar. Les tasques que ha fet l’ajuntament en aquests darrers sis anys s’han limitat a reparar les nombroses fuites que es produeixen. Això si, quan els veïns les comuniquen, perquè no hi ha ningú que supervisi la detecció d’aquestes avaries.

 

Quina és la qualitat de l’aigua que tenim?

Banyeres s’abasteix d’aigua de dos orígens diferents. Per una banda tenim els pous propis que aporten aproximadament un 50% de l’aigua i l’altre 50% és provinent del Consorci d’Aigües de Tarragona. Tot i que possiblement els pous propis tindrien cabal suficient per cobrir tota l’aigua necessària, aquest origen mixt s’ha de mantenir actualment per culpa de la contaminació.

Els pous de Banyeres donen uns nivells de nitrats sovint per sobre del màxim permès per a considerar-la apta pel consum. Per això la barreja d’aigua captada aquí amb la provinent del CAT fa que l’aigua resultant tingui uns nivells acceptables de nitrats.

Aquest fet fa que s’hagi d’estar molt alerta amb els nivells d’aquest contaminant i fer analítiques constants. Unes analítiques que l’anterior govern s’encarregava de realitzar i publicar al web municipal per a tranquil·litat de tothom. Ara sembla que aquesta tranquil·litat ja no té massa importància, perquè des de l’entrada al govern del BNY i BEC aquestes analítiques cada any són menys freqüents fins al punt de què al 2020 només n’hi ha tres i al 2021 no se n’ha penjat cap a la web municipal. Ens quedarem amb el dubte de si es fan i no es publiquen, o simplement ja no es fan. Algú hauria de vetllar les dues coses, no creieu?

I ha mes coses a parlar sobre aquest servei. Però les deixarem per mes endavant.

WhatsApp
1
Necessites ajuda?
Hola, en que et podem ajudar?