En aquest article continuarem analitzant la noticia de que a partir de l’any vinent l’Ajuntament deixarà de rebre els 235.000 euros anuals de IBI que pagaven les concessionàries de les autopistes.

I en concret analitzarem les paraules de l’alcalde on deia que s’havien destinat en gran part a eixugar un deute de 1,2 M d’euros. Una xifra que fa servir sovint per justificar la seva acció de govern que sembla que es basa únicament en deixar l’ajuntament sense deutes.

Doncs be, per poder analitzar què hi ha de cert en aquesta afirmació ens hem adreçat a la web del MINISTERIO DE HACIENDA on es troben publicades entre d’altres dades el deute viu de tots i cadascun dels Ajuntaments de tot l’Estat. I hem recollit el deute viu del nostre ajuntament des de l’any 2008 fins al 2019, tots els exercicis que hi figuren. I el resultat ha estat aquest:

Com podreu comprovar el deute viu que reconeix l’ajuntament a 31 de desembre de 2015, quan comença el seu mandat, és de 556.000 euros. Ara be, també cal incloure en aquest muntant, el leasing que es va constituir per la reforma del camp de futbol, i que, tot i que no disposem de la xifra exacta, estimem que s’aproximaria als 400.000 euros. Per això entenem que el total de deute heretat d’anteriors mandats no arriba als 1,2 milions d’euros que tant li agrada esmentar. En vistes d’això podem deduir, o be que el Sr. Alcalde no esta ben informat, o pel contrari que no diu tota la veritat.

Però la circumstància que posa en entredit la seva afirmació és la temporalitat d’aquests fets. Si observeu la gràfica anterior veureu que, efectivament, l’any 2019 ja no queda deute per cancel·lar. També cal tenir en compte que l’IBI de les autopistes es va començar a cobrar l’any 2017, i a l’any 2018 ja s’havia cancel·lat tot el deute. Per tant dels diners percebuts d’aquest impost, nomes es van poder destinar a eixugar deute, els ingressats els anys 2017 i 2018, uns 470.000 euros. Des de l’any 2019 en endavant aquests ingressos no podien anar destinats a aquesta finalitat perquè no hi havia cap deute a cancel·lar.

Vistes aquestes dades, la pregunta segueix a l’aire: On son? Què se n’ha fet dels diners de les autopistes en els darrers tres anys (2019-2021)? Per a que han servit aquests 705.000 euros?

Aquesta pregunta ens dona peu a fer una revisió de la gestió econòmica i les inversions dels governs de BNY. Us estem preparant un nou article per analitzar-ho i en breu ho comentarem.

WhatsApp
1
Necessites ajuda?
Hola, en que et podem ajudar?