Sovint ens fem la pregunta de si el nostre ajuntament és morós o si pel contrari paga amb puntualitat als seus proveïdors, tant de serveis com de subministraments. Si ens basem en la informació que ens facilita l’equip de govern sobre aquesta qüestió ens hauríem de quedar força tranquils. Perquè segons la informació facilitada el Període Mig de Pagament (PMP) del nostre Ajuntament es situa sobre els 6 dies. I així es preocupa de fer-ho públic al web municipal.

Però nosaltres amb la informació de què disposem hem volgut fer un exercici de verificació d’aquestes dades, i per a la qual cosa hem fet un exhaustiu recull de les factures rebudes i les seves posteriors aprovacions.

 

Ja estem advertits per Europa

La morositat en l’Administració Pública sembla ser un mal endèmic de tot l’Estat. Fins al punt que la Comissió Europea ja ens “ha picat la cresta” en més d’una ocasió mitjançat directives adreçades a corregir aquest problema que afecta, en especial, a les petites i mitjanes empreses. Aquestes són les que tenen més dificultat per suportar les demores en el cobrament de les seves factures. I, en ocasions, poden abocar-les a haver de prendre mesures com, els acomiadaments de personal, els concursos de creditors, i fins i tot al tancament.

Actualment, després d’haver cancel·lat l’endeutament existent, l’Ajuntament disposa de liquiditat. I vistes les poques inversions que ha plantejat fins ara, entenem que seria raonable esperar que es dugui una gestió dels pagaments que no suposi cap endarreriment per a les empreses proveïdores.

 

Que en diu la Llei ?

Actualment la morositat de les Administracions Públiques esta regulada per la Llei 15/2010 d’establiment de mesures contra la morositat en les relacions comercials. I aquesta contempla un període màxim de 60 dies entre la prestació d’un servei o subministrament i el pagament d’aqust. S’estableix un període de 30 dies per poder validar o verificar la factura. I 30 dies més per poder fer efectiu el pagament, un cop hagi estat acceptada.

A més, contempla la possibilitat de què els proveïdors demanin despeses de mora en cas que no s’acompleixin aquests terminis.

 

Que està passant a Banyeres?

Com hem dit abans, Banyeres es troba actualment amb un PMP de 6 dies. I aquesta és la xifra que facilita l’equip de govern per justificar una, suposadament, excel·lent gestió econòmica. I aquí és quan cal fer una observació important. El PMP només recull el termini que transcorre entre que la factura és aprovada i que es fa efectiu el pagament, i que per llei no pot superar els 30 dies. I en aquest sentit anem bé. Estem d’acord.

Però què passa amb els altres 30 dies que té l’Ajuntament per validar o aprovar les factures? S’està complint aquest termini? Aquí és quan ens emportem una sorpresa al revisar les factures. De les 772 factures registrades el primer semestre d’enguany, només el 50% s’han aprovat dins dels 30 dies legalment establerts. La resta superen aquest topall. Fins i tot un 14% superen els 100 dies i un 4% supera els 200 dies.

Aquí estem clarament fora de tota justificació raonable. Com és possible que es quedin factures al calaix durant mes de 100 i 200 dies? Seria comprensible que un petit percentatge de factures puguin tenir incorreccions o siguin complicades de verificar, però en cap cas els percentatges que estem veient. Això posa en qüestió que la gestió econòmica sigui tan bona com es pretén fer creure…

 

PMP o Índex de Morositat

Amb la informació de què disposem només hem pogut fer la comparativa entre la data de recepció i la data d’aprovació. No sabem del cert en quin moment es fa efectiu el pagament de les factures aprovades. Per tant no podem verificar si el PMP facilitat és correcte o no. I per això, farem un vot de confiança, i el donarem per bo. Ja prou greu és que es trigui tant a aprovar bona part de les factures.

El que si caldria remarcar, és que a més de l’indicador del Període Mig de Pagament (PMP) també hi ha un altre indicador: l’Informe de Morositat. I en aquest cas ja si que es contempla tot el període sencer des de la recepció de la factura fins al seu pagament. Però aquest ja no es publica a la web municipal. Deu ser perquè els resultats no són tan bonics de presentar.

És més, aquest informe de morositat, a diferència del PMP, no és obligatori fer-lo cada trimestre. Tot i que bona part dels ajuntaments el fan conjuntament amb el PMP cada trimestre, el nostre ajuntament ha optat per fer-lo un cop l’any, i no l’ensenya gaire. No sigui que se sàpiga que no tot es fa tan be com es pretén fer veure. Perquè a 31 de desembre hi havia com a mínim 37 factures que excedien els 110 dies de pagament.

En resum. Tot i que la dada que es mostra al web municipal respecte al PMP és certa, podem considerar l’Ajuntament de Banyeres com a morós atès que un percentatge prou important de factures supera, i amb escreix, el termini legalment establert per a fer efectius els pagaments.

WhatsApp
1
Necessites ajuda?
Hola, en que et podem ajudar?